Wat doet de classis?

Alle classes van de Protestantse Kerk in Nederland hebben dezelfde organisatiestructuur. Hoe ziet de organisatie van de classes (en dus ook die van de classis Zuid-Holland Noord) eruit, welke onderdelen zijn er en hoe werken ze samen?

Dit beeld geeft een overzicht.

Klik voor een vergroting

Ds. Mariska Kloppenburg, lid breed moderamen

Mijn naam is ds. Mariska Kloppenburg, predikant te Rijnsaterwoude. Sinds november 2018 ben ik afgevaardigde naar de classis vanuit de ring Alphen aan den Rijn.

Ik vind het van groot belang dat er een goed functionerende landelijke kerk is met onderlinge samenhang; gemeenten die elkaar kunnen ondersteunen en motiveren, zoeken naar samenwerking waar mogelijk. Een goed functionerende landelijke kerk is ook belangrijk voor onze samenleving, want dan kan de kerk een gedegen gesprekspartner zijn in het maatschappelijk debat. De classis heeft in het goed functioneren van de landelijke kerk een taak om de lokale stem te laten horen en de verbindingen te onderhouden. In 2018 is er veel verandert met het oog op Kerk 2025. Ik denk dat sommige plaatselijke gemeenten zich minder betrokken voelen met de classis, nu er veel minder afgevaardigden zijn. Het opzetten van de ringen is in sommige gevallen ook lastig. Hoe gaan we daarmee om? Dit is iets dat mij bezighoudt. Ook wil ik graag het geluid laten horen van de kleine dorpskerken met hun eigen dynamiek en uitdagingen. In de classis worden zaken besproken die alle kerken aangaan en boven het lokale uitgaan. Dat inspireert mij. Ik doe het classiswerk met plezier!

 

Erica Doelman, scriba

Het bijzondere van de kerk is, vind ik, dat zoveel mensen met allerlei kwaliteiten en talenten zich inzetten en beschikbaar zijn. Daar ben ik iedere keer weer van onder de indruk. De classis heeft een belangrijke en veelomvattende taak in het ondersteunen, bemoedigen en inspireren van de plaatselijke gemeenten. Mooi ook dat gemeenten in bijzondere omstandigheden een beroep op de classispredikant en de classis kunnen doen! Fijn om hieraan als scriba te mogen bijdragen.

 

Sander van den Berg, lid classicale vergadering en afgevaardigde naar generale synode

Elkaar vinden, verbinden en versterken zijn kernwoorden voor een gezond geestelijk leven onder leiding van Gods Geest. Dit vanuit de wezenlijke overtuiging dat wij een lichaam zijn van Christus met een veelkleurigheid in het spectrum van gemeenteleven. Maar met de uiteindelijke opdracht om de eenheid na te streven en te bevorderen (1 Korinthe 12). Vanuit dit perspectief wil ik graag mij inzetten binnen de classis en de synode. Met mijn ontvangen talenten, opgedaan binnen het algemeen en financieel management, wil ik me graag voor dit doel inzetten. Maar ook de ervaringen vanuit het ambt als ouderling, jeugdwerk (zondagsschool) en mijn huidige studie theologie kunnen hier hopelijk een bijdrage aan leveren.