Afvaardiging

Namens de classicale vergadering worden de volgende ambtsdragers afgevaardigd naar de generale synode:

Primi
Ds. R. Stigter, ring Zoetermeer
Dhr. P. Kuipers, diaken ring Den Haag
Mw. ds. L. Bos, ring Gouda
Dhr. C.J. van der Plas, ouderling-kerkrentmeester ring Katwijk
Dhr. S. van den Berg, ouderling ring Zoetermeer

Secundi
Vacature predikant 
Ds. H.R. Betting, ring Katwijk
Dhr. B. Verweij, diaken ring Leiden
Dhr. C.B. Vermeij, ouderling-kerkrentemeester ring Zoetermeer