Afvaardiging

Namens de classicale vergadering worden de volgende ambtsdragers afgevaardigd naar de generale synode:

Primi
Dhr. L. van Doeselaar, ouderling ring Alphen aan den Rijn
Dhr. P. Kuijpers, diaken ring Den Haag
Mw. ds. L. Bos, ring Gouda
Dhr. C.J. van der Plas, ouderling-kerkrentmeester ring Katwijk
Dhr. S. van den Berg, ouderling ring Zoetermeer

Secundi
Dhr. C. Roos, ouderling ring Gouda
Ds. H.R. Betting, ring Katwijk
Dhr. B. Verweij, diaken ring Leiden
Dhr. C.B. Vermeij, ouderling-kerkrentemeester ring Zoetermeer