Afvaardiging

Namens de classicale vergadering worden de volgende ambtsdragers afgevaardigd naar de generale synode:

Primi
Ds. R. Stigter, ring Zoetermeer
Dhr. P. Burghgraaff, diaken ring Gouda
Ds. E.K. Foppen, ring Den Haag
Dhr. C.J. van der Plas, ouderling-kerkrentmeester ring Katwijk
Dhr. S. van den Berg, ouderling ring Zoetermeer

Secundi
Vacature predikant  (2x) 
Vacature ouderling 
Vacature diaken
Dhr. C.B. Vermeij, ouderling-kerkrentemeester ring Zoetermeer