Afvaardiging

Namens de classicale vergadering worden de volgende ambtsdragers afgevaardigd naar de generale synode:

Primi
Ds. R. Stigter, ring Zoetermeer
Dhr. P. Burghgraaff, diaken ring Gouda
Ds. E.K. Foppen, ring Den Haag
Dhr. C.J. van der Plas, ouderling-kerkrentmeester ring Katwijk
Dhr. S. van den Berg, ouderling ring Zoetermeer

Secundi
Mw. ds. M.J. Ouwerkerk, ring Gouda
Dhr. A. Plug, ouderling ring Gouda
Dhr. C.B. Vermeij, ouderling-kerkrentemeester ring Zoetermeer