Breed moderamen

Samenstelling

Het breed moderamen is het ‘bestuur’ van de classicale vergadering. Het bestaat uit het moderamen en ten minste vier andere leden (meestal een ouderling, ouderling-kerkrentmeester en een diaken). De voorzitter van het classicale college voor de visitatie is adviseur van het breed moderamen.

Leden van het breed moderamen zijn:
Ds. M. van Pelt, classispredikant
Ds. F.J.M. de Vries Bouwstra, preses
Mw. E.J. Doelman (ouderling), scriba (Classisscriba-zuid-holland-noord@protestantsekerk.nl, 06 50 82 80 28)
Dhr. G. ter Horst (ouderling)
Dhr. Chr.J.M. Scheen (diaken)
Dhr. B. Verweij (diaken)
Dhr. P. Burghgraaff (diaken)
Dhr. H. Verheuvel (ouderling-kerkrentmeester)
Ds. A. Vroomans


Taken

Het is de taak van het breed moderamen om
· leiding te geven aan de organen van bijstand
· werkgemeenschappen te stimuleren
· besluiten van de classispredikant te toetsen
· kerkvisitaties te organiseren
· ondersteuning gemeenten in bijzondere omstandigheden

Werkwijze

Het breed moderamen brengt jaarlijks verslag uit van zijn werkzaamheden aan de classicale vergadering.
Zowel de classicale vergadering als het breed moderamen krijgen ondersteuning vanuit de Dienstenorganisatie.