Vergaderdata classis Zuid-Holland Noord

De Zuid-Holland Noord vergadert in de regel vier maal per jaar op de derde dinsdagavond in maart, mei, september en november. Daarbij wordt telkens in een andere gemeente en in een andere ring vergaderd om op die manier de classis, ringen en gemeenten met elkaar in contact te laten komen. In 2024 komt de classicale vergadering bijeen op:

  • 19 maart in de Ichthuskerk, Houtkrocht 2 in Noordwijk, de agenda is hier te vinden
  • 21 mei in de Sionskerk, Alphen aan den Rijn, de agenda is hier te vinden
  • 17 september in de Ringvaartkerk Nieuwerkerk aan den IJssel
  • 19 november in de Vredeskerk Leiden