Classicale colleges en commissies

Financiële commissie

Diaken P. W. Burghgraaff, voorzitter

Diaken A.J.W. Vermeulen, penningmeester

Diaken I. Mes


Classicale commissie Kerk en Israël

Voorzitter - vacature

Mw. M. Lodder-van Staveren - secretaris, mariannevanstaveren.ml@gmail.com

Website: https://kerkenisraelzh.nl/


Classicale colleges voor de classes Zuid-Holland Noord en Zuid-Holland Zuid

Classicaal college voor de behandeling van beheerszaken - adviseur: Gerard Klerk, g.klerk@protestantsekerk.nl, ccbb-zuid-holland@protestantsekerk.nl

Classicaal college voor behandeling van bezwaren en geschillen - secretariaat: sccbg-zuid-holland@protestantsekerk.nl

Classicaal college voor het opzicht - secretariaat: scco-zuid-holland@protestantsekerk.nl

Classicaal college voor de visitatie - voorzitter: vacature; secretariaat: sccv-zuid-holland@protestantsekerk.nl

De leden van deze colleges worden benoemd door de classicale vergaderingen Zuid-Holland Noord en Zuid-Holland Zuid