Moderamen

Samenstelling

Het moderamen is het ‘dagelijks bestuur’ van de classicale vergadering en bestaat uit de preses (voorzitter), de scriba en de classispredikant.


Taken

Het is de taak van het moderamen om
· de bijeenkomsten van de classicale vergadering en het breed moderamen te organiseren en te leiden
· verslag te doen aan de kerkenraden van de classicale vergaderingen
· besluiten van de classicale vergadering en haar breed moderamen uit te voeren
· zaken van formele en administratieve aard en zaken die geen uitstel gedogen, af te handelen


Werkwijze

Het moderamen rapporteert aan het breed moderamen.