De ringen

In de classis Zuid-Holland Noord zijn de volgende ringen aanwezig:

- Alphen aan den Rijn
- Den Haag
- Gouda
- Katwijk
- Leiden
- Zoetermeer

De gemeenten worden door het breed moderamen van de classicale vergadering samengebracht in ringen. Door elkaar te ontmoeten in ringverband kunnen kerken worden gestimuleerd het gesprek te voeren en om te zien naar elkaar. Het bevorderen van de saamhorigheid staat voorop. De kerkenraden in een ring kunnen gezamenlijk besluiten tot het regelmatig houden van vergaderingen van ambtsdragers.

Klik op het kaartje voor een overzicht van de gemeenten per ring