Classicale vergadering

De classicale vergadering (de breedst mogelijke afvaardiging van gemeenten in de classis) komt driemaal per jaar bijeen, en indien nodig vaker.

Samenstelling

Uit de ring Alphen aan den Rijn:

Ds. J.M. Post
Ds. L. van Rikxoort
Dhr. M. Wijnans, diaken
Vacature ouderling-kerkrentmeester

Uit de ring Den Haag:
Dhr. R. van den Bout, diaken
Dhr. Chr. J.M. Scheen, diaken
Vacature ouderling 
Vacature predikant

Uit de ring Gouda:
Dhr. P. Burghgraaff, diaken
Dhr. M. Pronk, ouderling
Ds. K. Timmerman
Dhr. H. Verheuvel, ouderling-kerkrentmeester

Uit de ring Katwijk:
Dhr. W. Ch. Hovius, ouderling
Mw. W. van den Eijkel, diaken
Ds. A.B. Vroomans
Ds. J.G. van der Windt

Uit de ring Leiden:
Dhr. P. Stehouwer, ouderling
Dhr. G. ter Horst, ouderling
Dhr. B. Verweij, diaken
Vacature ouderling-kerkrenmeester

Uit de ring Zoetermeer:
Dhr. C.B. Vermeij, ouderling-kerkrentmeester
Ds. M. Treuren
Ds. A. Gooijer
Vacature diaken

Evangelisch Lutherse Gemeenten:
Vacature

Taken

Het is de taak van de classicale vergadering om

· leiding te geven aan het kerkelijk werk in de classis in al zijn facetten
· beleid vast te stellen
· te signaleren wat er leeft in gemeenten
· gemeenten te helpen bij het uitvoeren van hun roeping en taak (door toezicht / advies)
· gemeenten te stimuleren elkaar te ontmoeten en samen te werken
· gemeenten te ondersteunen en te stimuleren bij het present zijn in de samenleving
· in de generale synode kenbaar te maken wat er leeft in de gemeenten en kerkenraden
· overige taken uit te voeren die voortvloeien uit de kerkorde (onder andere representatie en meningsvorming)

Opmerkingen

1. De classicale vergadering is een afspiegeling van de kerkelijke verscheidenheid binnen de classis
2. Bij vragen over belijden en kerkorde of andere belangrijke kwesties kan de classicale vergadering advies vragen aan kerkenraden/ambtsdragers
3. De classicale vergadering informeert kerkenraden over wat ze doet en geeft elke vier jaar een overzicht van het kerkelijk leven in de classis