Classicale vergadering

De classicale vergadering (de breedst mogelijke afvaardiging van gemeenten in de classis) komt driemaal per jaar bijeen, en indien nodig vaker.


Samenstelling


Uit de ring Alphen aan den Rijn:

Dhr. I. van Ark, ouderling-kerkrentmeester
Mw. ds. M.S. Kloppenburg
Dhr. J.C. de Vrij, ouderling
Ds. L.L. J. Webbink

Uit de ring Den Haag:
Dhr. G. van den Bout, diaken
Ds. E.K. Foppen
Dhr. Chr. J.M. Scheen, diaken
Ds. F.J.M. de Vries Bouwstra

Uit de ring Gouda:
Dhr. P. Burghgraaff, diaken
Dhr. M. Pronk, ouderling
Dhr. C. Roos, ouderling
Dhr. A.J. W. Vermeulen, diaken

Uit de ring Katwijk:
Dhr. C.A. Guijt, diaken
Mw. A.C.J. Luijten, diaken
Ds. A.B. Vroomans
Vacature predikant

Uit de ring Leiden:
Dhr. R. Salverda, ouderling-kerkrentmeester
Dhr. G. ter Horst, ouderling
Mw. ds. H. Smits
Vacature ouderling

Uit de ring Zoetermeer:
Vacature ouderling-kerkrentmeester
Dhr. S. van den Berg, ouderling
Dhr. A.C. ’t Jong, diaken
Dhr. G. Ram, diaken

Evangelisch Lutherse Gemeenten:
Mw. ds. C. van Opstal


Taken


Het is de taak van de classicale vergadering om

· leiding te geven aan het kerkelijk werk in de classis in al zijn facetten
· beleid vast te stellen
· te signaleren wat er leeft in gemeenten
· gemeenten te helpen bij het uitvoeren van hun roeping en taak (door toezicht / advies)
· gemeenten te stimuleren elkaar te ontmoeten en samen te werken
· gemeenten te ondersteunen en te stimuleren bij het present zijn in de samenleving
· in de generale synode kenbaar te maken wat er leeft in de gemeenten en kerkenraden
· overige taken uit te voeren die voortvloeien uit de kerkorde (onder andere representatie en meningsvorming)

Opmerkingen

1. De classicale vergadering is een afspiegeling van de kerkelijke verscheidenheid binnen de classis
2. Bij vragen over belijden en kerkorde of andere belangrijke kwesties kan de classicale vergadering advies vragen aan kerkenraden/ambtsdragers
3. De classicale vergadering informeert kerkenraden over wat ze doet en geeft elke vier jaar een overzicht van het kerkelijk leven in de classis