De classis Zuid-Holland Noord


De classes van de Protestantse Kerk in Nederland

Het woord ‘classes’ (Latijn, meervoud van ‘classis’) betekent ‘vloot’. Een vloot is een groep schepen die een georganiseerde eenheid vormen. De parallel met gemeenten in een geografisch gebied is snel gemaakt. Gemeenten functioneren zelfstandig maar horen wel ‘bij elkaar’ omdat ze deel uitmaken van een grotere geheel, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het toezicht op elke eenheid (vloot, groep kerken) is gedelegeerd aan een classis. Hoe zij dat doet, is officieel in de kerkorde vastgelegd.

De Protestantse Kerk in Nederland is onderverdeeld in elf classes (zie kaartje). Elke classis telt zelf een aantal ringen, en elke ring telt weer een aantal gemeenten. De classis is enerzijds dus een geografische eenheid, anderzijds een organisatorische.

De classis Zuid-Holland Noord

Klik op het kaartje voor een overzicht van de gemeenten per ring

De classis Zuid-Holland Noord telt zes ringen en ongeveer 200 wijkgemeenten. Over de classis Zuid-Holland Noord als organisatie leest u meer op de pagina Wat doet de classis?.