PIONIERSPLEK PERRON OOSTERHEEM IN ZOETERMEER

De classis Zuid-Holland Noord kent een veelkleurig kerkelijk leven. Er is een grote diversiteit aan kerkplekken, variërend van moderne stadsgemeenten tot dorpskerken in soorten en maten, met een verschillende kleur en ligging. Onderdeel van deze mozaïek aan kerkplekken vormen de pioniersplekken in de classis. In deze nieuwsbrief willen we steeds één van de pioniersplekken onder de aandacht brengen. Deze keer is dat Perron Oosterheem in Zoetermeer. We legden zes vragen voor aan pionier Timo Hagendijk.

Sinds wanneer bestaat Perron Oosterheem en wat was de reden/aanleiding om een nieuwe kerkplek/pioniersplek te vormen?

In 2002 zijn wij actief geworden in de nieuwbouwwijk Oosterheem vanuit een woonhuis. Er zou geen kerk worden gebouwd.

Maar liefst 25.000 Zoetermeerders wonen inmiddels in de wijk. Ds. van den Ham verwoordde het in het ND (7 juni 2013) als volgt: 'Trouwe kerkmensen komen wel naar het centrum van de stad, maar dat geldt niet voor de bewoners van Oosterheem. Dat is onze doelgroep: mensen bereiken die onbekend zijn met het evangelie. Als kerkgemeenschap zoeken we hen op’. Vanuit de activiteiten die deels met identiteit te maken hadden, maar ook voor een deel zonder directe binding met onze christelijke identiteit ontstond een gemeenschap. In 2008 startte men met de zogenaamde Perronmeetings.

Uiteindelijk kwam er toch de mogelijkheid om een kerk te bouwen. De Oosterkerk is in 2014 met Pasen in gebruik genomen. Beide gemeenschappen bestaan nu naast elkaar binnen één en dezelfde gemeente onder één kerkenraad. Waar de Oosterkerk een wat formele taal spreekt tijdens de kerkdiensten, hebben de Perronmeetings een meer informele manier van vieren.

Wie willen jullie bereiken, hebben jullie een specifieke doelgroep?

Wij richten ons in deze periode in de eerste plaats op de gezinnen in de wijk. Er leven 3000 kinderen in de wijk, waarvan 2000 kinderen op één van de vier christelijke/katholieke basisscholen zitten. Veel van hen gaan wel naar een christelijke school, maar niet naar de kerk. Daarnaast zijn alle andere doelgroepen zeer welkom om aan te sluiten.

Welke activiteiten zijn er en heeft de kerkplek ook eigen vieringen? Zo ja, kun je daar iets meer over zeggen?

Je kunt op verschillende manier op onze plek betrokken zijn:

1. Wijkactiviteiten: speelmiddag met springkussens en een ballonartiest

2. Inloopactiviteiten/maaltijden/concerten: we organiseren twee inloopmomenten in de wijk, verschillende maaltijden voor verschillende doelgroepen en na de lunch concerten. We zien dat maaltijden en muziek goede middelen zijn om met verschillende mensen buiten de kerk uit de wijk en omgeving in contact te komen.

3. Clubactiviteiten: hierbij kun je denken aan een leesclub, wandelclub, creaclub, breiclub etc. Een klusclub voor mannen staat nog op ons verlanglijstje.

4. Educatie activiteiten: Zin in film avonden, waarin we seculiere films draaien met een goede boodschap. Alpha Cursussen voor alle leeftijden, senioren en jongeren en groeigroepen.

5. Pastoraat: We vinden het bezoeken van mensen erg belangrijk. We willen hun diaconaal bijstaan, maar ook pastoraal.

6. Perronmeetings en Kliederkerk: Vier keer in het jaar organiseren wij een Kliederkerk en nog een zondag een poppentheater in één van de christelijke scholen. Bezoekers zien het nu nog als een evenement, maar we hopen dat als het bezoekersaantal groeit, we meer teams kunnen gaan maken en er wellicht een nieuwe gemeenschap ontstaat. Daarnaast organiseren we Perronmeetings, waarbij we een liturgie waar we de Bijbellezen en uitleggen, een aantal liederen zingen, voor elkaar bidden en er ruimte is om elkaar te ontmoeten.

7. Gezin School Kerk: middels het project Gezin School Kerk hebben we contact met alle christelijke en katholieke scholen in Oosterheem. Zij komen naar de kerk met Kerst en Pasen. Daarnaast komen we in de klassen om iets uit te leggen over Advent of Pasen. We ontwikkelen godsdienstlessen in de kerk en geven workshops aan leerkrachten en leerlingen over identiteit of een clubactiviteit zoals 3D tekenen of breien.

Wie zijn de voortrekkers en hoe is de relatie met de de andere (PKN)gemeenten in Zoetermeer?

Als missionair pionier mag ik fulltime werkzaam zijn. Er is een taakgroep missionair, een kliederkerkteam, een Pr team en vele vrijwilligers die een of meerdere activiteiten voor hun rekening nemen. We zijn gezegend met Fred Cammeraat die heel goed kan koken en Johan van Oeveren die heel goed kan musiceren. Ook zoeken we naar geschikte stagiaires die het werk ondersteunen.

Als je Perron Oosterheem met één of twee woorden zou moeten omschrijven, welke woorden zouden dat dan zijn?

Veelzijdig en gastvrij!