Classispredikant
Ds. Mark van Pelt

Een nieuwe classispredikant! Graag stel ik me aan u voor in deze nieuwsbrief. Ik hoop in de komende tijd u persoonlijk te ontmoeten. Zo kunnen we elkaar leren kennen. Sinds 1 september ben ik uw classispredikant. Ik ben 58 jaar, getrouwd met Karin, die als docente Spaans lesgeeft op een middelbare school. We hebben vier zoons in de leeftijd tussen de 20 en 28 jaar. Drie wonen er in Rotterdam. Één zoon woont met ons in Gouda. Mijn werk in de kerk kent door mijn leven heen een rijke variatie. Na 5 jaar docentschap werden we namens de GZB gedurende zeven jaar uitgezonden naar Peru. Daarna volgde Rotterdam waar ik als missionair predikant bij een gemeente die revitalisering vroeg mijn gaven en talenten mocht inzetten. Een viertal aanstellingen als interim-predikant zorgde voor ervaring met fusies, internationale gemeenten en pioniersplekken. Sinds 2013 heb ik naast mijn predikantschap een praktijk voor begeleiding voor leidinggevenden in het bedrijfsleven. Tevens begeleid ik teruggekeerden uit zending naar Nederland. In mijn vrije tijd hou ik van schilderen, tekenen en keramiek. Afgelopen zomerperiode heb ik nagedacht over de inhoud van het classispredikantschap en hoe ik daar inhoud aan wil geven. Inmiddels heb ik daar enkele concrete ideeën over, die ik graag in mijn komende verbindingsdienst met u deel. Ik dank ds. Julia van Rijn die mij goed ingeleid heeft in het werk. Haar ervaring van de afgelopen vijf jaar is voor mij een mooie opstap naar dit werk. Tevens is er veel ruggesteun uit de kring van collega classispredikanten.

Op 1 oktober zal de verbintenisdienst plaats vinden. Die wordt gehouden in de Oude Jeroenskerk te Noordwijk en begint om 14.30 uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Ik hoop u daar te zien.