Aandacht voor armoedeproblematiek

In burgerlijke en kerkelijke gemeenten is door de inflatie en stijgende energiekosten steeds meer aandacht voor armoede en daarmee gepaard gaande problematiek rondom schaamte en sociale isolatie.

Daarnaast zijn er vele initiatieven om de energiecompensatie van 2 keer € 190 die velen hebben ontvangen te doneren aan de lokale voedselbanken of aan een initiatief van Kerk in Actie (website van Kerk in Actie). Een van de vele initiatieven die de laatste tijd vanuit de kerken van de grond is gekomen, is ook de stichting SchuldHulpMaatje. (website SchuldHulpMaatje)

SchuldHulpMaatje heeft in veel gemeenten contactpersonen die kunnen ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen en bij het inzichtelijk maken van de problematiek. De locaties waar Schuldhulpmaatje actief is, vind je op hun website www.schuldhulpmaatje.nl/locaties.

Ook zijn er diverse websites die inzicht geven in de armoedeproblematiek en tips geven. Enkele nuttige links zijn:

Naast de aanpak van de problematiek is er ook aandacht voor preventie. De site www.doorpakkenopburgerschulden.nl geeft tips aan het kabinet ter voorkoming van armoede. De meeste burgerlijke gemeenten hebben een sociale kaart waar een overzicht is te vinden van alle vormen van hulpverlening die worden aangeboden, een voorbeeld daarvan is die van Oegstgeest. (website gemeente Oegstgeest) Een ander voorbeeld is die van Gouda. (website Digitale Sociale Kaart van Gouda)

Geert ter Horst, afgevaardigde ring Leiden