Classicale Inspiratie- en Ontmoetingsmiddag 3 juni 2023

ALS DE WIND DIE WAAIT MET VLAGEN,ZO VERRASSEND WAAIT DE GEEST (lied 700)

Inspiratie delen in de classis Zuid-Holland Noord, Sionskerk, Alphen aan den Rijn

Programma

13.30 - 14.00 u Inloop met koffie en thee

14.00 - 14.15 u Welkom door ds. Fulco de Vries Bouwstra, voorzitter classis

14.15 - 14.30 u Vindplaatsen van inspiratie in de classis door classispredikant Julia van Rijn

14.30 - 15.40 u Inspiratie delen: twee rondes workshops van 30 minuten

- Pionier Rik Zwalua over Lux Den Haag als plek van inspiratie, bezieling en ontmoeting

Hoe kan het voorbeeld van LUX inspirerend werken voor gemeenten in de classis?

- Workshop Biblioloog met ds. Carla Schoonenberg-Lems

Biblioloog is een interactieve methode om de verhalen uit de Bijbel dichter bij ons dagelijks leven te brengen; we gaan tijdens deze workshop in dialoog met de personages en hun omgeving.

- Ds. Sifra Baayen en ds. Jaap van der Windt over Protestants protesteren

Afgelopen maart waren er 13 dominees op de A12, niet in de auto, maar te voet. Dit deden ze om te demonstreren tegen beleidskeuzes van de overheid die ertoe leiden dat er jaarlijks 17,5 miljard aan fossiele subsidies wordt gegeven. Praat mee met twee van deze dominees uit onze classis. Wat raakt hen en wat beweegt hen? Hoort burgerlijke ongehoorzaamheid bij ons geloof?

- De Thuisgevers: maak kennis met het initiatief en raak geïnspireerd!

De Thuisgevers helpen statushouders versneld aan een nieuw bestaan door hen te huisvesten via maatschappelijke initiatieven. De Thuisgevers denken graag mee over mogelijkheden in uw gemeente.

- Nieuws uit de synode

Ga in gesprek met synodeleden uit de classis over de toekomstgerichte thema’s waarmee de generale synode zich momenteel bezighoudt.

- Steigers: viering en ontmoeting rond de Bijbel voor zoekers, vinders & eigenwijzen.

Maak kennis met de andersoortige vieringen voorjonge gezinnen, tieners en kritische 40-plussers in de Hervormde gemeente Bergschenhoek en doe inspiratie op.

- Zangworkshop, meerstemming instuderen van lied 700 ‘Als de wind die waait..’

Onder leiding van Hendrik Jan Lindhout, dirigent-musicus in de Protestantse gemeente Warmond.

15.40 - 16.00 u Middaggebed

16.00 - 17.00 u Gelegenheid elkaar te ontmoeten, hapje en drankje


De Inspiratie- en Ontmoetingsmiddag is bedoeld voor predikanten, kerkelijk werkers, pioniers, kerkenraadsleden en anderen in de classis Zuid-Holland Noord die zich bij het werk van de kerk betrokken voelen.

Locatie: Sionskerk, Meteoorlaan 2, 2402 WC Alphen aan den Rijn. Inloop vanaf 13.30 uur.

Er is voldoende parkeergelegenheid.

Fijn als u zich vooraf opgeeft via het aanmeldformulier op de website van de classis. U kunt daar ook aangeven aan welke workshops u wilt deelnemen. Late beslissers zijn ook welkom zonder opgave.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het breed moderamen van de classis via classisscriba-zuid-holland-noord@protestantsekerk.nl

Graag tot ziens op zaterdagmiddag 3 juni!