Vergaderdata classis Zuid-Holland Noord

De Zuid-Holland Noord vergadert in de regel vier maal per jaar op de derde dinsdagavond in

maart, mei, september en november.

Daarbij wordt telkens in een andere gemeente en in een andere ring vergaderd om op die manier

de classis, ringen en gemeenten met elkaar in contact te laten komen.

In 2023 komt de classicale vergadering bijeen op:

- 21 maart in de Dorpskerk in Pijnacker (ring Zoetermeer.)  Klik hier voor de agenda.

- 23  mei in  de Pax Christikerk, Den Haag

- 19 september in De Ontmoeting, Leimuiden (ring Alphen)

-  21 november in De Ark, Schoonhoven (ring Gouda)