Verslag uit de synodevergadering van 11 september 2021

Op zaterdag 11 september was het synode. Ook dit keer togen de synodeleden en haar adviseurs naar congrescentrum De Wereld in Lunteren. Zij vertoefden daar de hele dag om zaken aangaande de PKN te bespreken.

’s-Morgens was in besloten zitting eerst weer het spreken en stemmen over allerlei benoemingen. In het openbaar gedeelte kwamen o.a. ter sprake;

Het rapport “Speelruimte gezocht”.
In dit rapport is een protestantse visie op de monumentale kerken neergezet, althans een denkpatroon. Helaas door de ontkerkelijking en ook door samenvoegingen van gemeenten zijn een groot aantal kerkgebouwen niet meer of maar gedeeltelijk meer nodig voor hun oorspronkelijk bestemming. De commissie die dit rapport heeft samengesteld, adviseert om niet te krap te denken, maar wat ruimer. Dan blijkt er vaak meer te kunnen met een kerkgebouw. Mocht ik uw nieuwsgierigheid te hebben gewekt, kijk dan op de website van de PKN om het rapport te downloaden.

Presentatie kerngemeente Spangen.
Spangen is een wijk in Rotterdam West rond het Spartastadion. In die wijk heeft de PKN-gemeente van Rotterdam-Delfshaven met hulp van de IZB de eerste pioniersplek binnen de PKN gesticht. Deze mensen hielden een zeer inspirerende presentatie. Onder andere een vrouwelijk gemeentelid vertelde hoe ze met deze kleine gemeente in contact was gekomen en nu zelfs ouderling was geworden. Op haar gitaar speelde en zong ze daarna nog een lied. Als gewoon ouderling dacht ik, wauw dat dit ook kan.

Vervolgrapport “Ambtsvisie”.
Met de zitting van juni dacht ik dat wij hier al een behoorlijk stuk mee gevorderd waren. Maar dat is niet het geval. Wel heeft de synode nu en toen zich unaniem uitgesproken, dat er wel iets moet gebeuren in onze kerk. Nu werd een duidelijk tijdpad aangegeven waarlangs de besluitvorming tot een goed einde dient te komen.

Zoals het er nu uitziet heeft de kerk in 2025 de volgende betaalde pastorale functies;

a) Lerende ouderling in de pioniersplekken.
b) Kerkelijk werker zonder preekbevoegdheid. – hbo-opleiding
c) Kerkelijk werker met preekconsent. Dit haalt hij/ zij via een aparte module op de universiteit of het HBO. Daar moet nog op worden gestudeerd.
d) Predikant met een academische opleiding en eventueel nog een vervolgtraject gedaan om de doctorstitel te behalen.

Welke studie en bevoegdheden en benamingen deze allen krijgen en hoe een predikant zich onderscheidt van de kerkelijk werker mogen diverse commissies zich over buigen. Hier zullen nog heel wat letters in de computer ingetikt worden en vergaderingen aan gewijd worden. Tot het zover is, rommelen wij verder met de huidige situatie, waar de positie van met name de kerkelijk wel enige duidelijkheid behoeft.

Als laatste punt kwam nog ter sprake, wat er met het vermogen dient te gebeuren als een kleine gemeente wordt opgeheven. Meerdere suggesties werden gedaan maar een gepast voorstel kwam er niet. Dit ook omdat elke situatie anders is.

Na nog een goed en eenvoudig diner togen we weer huiswaarts met veel informatie en gedachten rijker. In november mogen wij weer twee dagen buigen over zaken de kerk betreffende. Maar dan in de Jaarbeurs te Utrecht.

Rens van Doeselaar, ouderling Zuid-Holland Noord